ربابه خوانین زاده

ربابه خوانین زاده

استاد تایید شده

4 از 5

(مشاهده 2 نظر)

تدریس حضوری - تهران

4 جلسه موفق

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

سابقه 22 سال تدریس در آموزش و پرورش

تدربس در مدارس نمونه مردمی اسلامشهر

درباره استاد

از آنجا که اینجانب روانشناسی تربیتی خوانده ام به روشهای نوین تدریس مسلط هستم. تدریس برنامه ای شاخه ای، تشخیص نقاط ضعف دانش آموز و برطرف کردن این نقاط ضعف با تمرین و تکرار و توضیح و تدریس از روش حل مساله است که باعث تسلط بیشتر دانش آموز بر مباحث می گردد.

تدربس در مدارس نمونه مردمی اسلامشهر

سابقه 22 سال تدریس در آموزش و پرورش

تلفن پشتیبانی
021-91005343