محمدرضا فاطمی نویسی

محمدرضا فاطمی نویسی

استاد تایید شده

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

درباره استاد محمدرضا فاطمی نویسی

کارشناسی فیزیک از دانشگاه پیام نور شهریار

تدریس علوم تجربی به مدت 8 سال در مدارس

تدریس علوم چهارم و پنجم و ششم به مدت 6 سال در مدارس مختلف تهران

تدریس علوم تجربی هفتم و هشتم به مدت 2 سال در دبیرستان رفاه

سلام من از دوران تحصیلم از حفظ کردن درس ها متنفر بودم. هنوز هم فکر می کنم باید درس ها را فهمید و از آن لذت برد.

تدریس علوم تجربی هفتم و هشتم به مدت 2 سال در دبیرستان رفاه

تدریس علوم چهارم و پنجم و ششم به مدت 6 سال در مدارس مختلف تهران

تدریس خصوصی ریاضی و علوم در مقاطع مختلف

تدریس علوم تجربی به مدت 8 سال در مدارس

تلفن پشتیبانی
021-54435000