این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سهند قربانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی حقوق از دانشگاه علم و فرهنگ
  • مدرس دوره جمع بندی عربی و ادبیات کنکور دبیرستان مطهری
  • تدریس خصوصی عربی، ادبیات، پایه تا کنکور به مدت 3 سال
  • تدریس عربی و ادبیات در اموزشگاه ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سهند قربانی

فارسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

فارسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نگارش نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

تدریس خصوصی عربی، ادبیات، پایه تا کنکور به مدت 3 سال

مدرس دوره جمع بندی عربی و ادبیات کنکور دبیرستان مطهری

تدریس عربی و ادبیات در اموزشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!