محمد صفیرزاده

محمد صفیرزاده

استاد تایید شده

تدریس آنلاین

درباره استاد محمد صفیرزاده

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند آبادان

همکاری به مدت 7 سال با موسسه قلمچی ماهشهر به عنوان مدرس و پشتیبان

دارای بیش از 10 مقاله آموزشی در سایت کانون فرهنگی آموزش قلمچی

سابقه ی تدریس خصوصی در شهرستان بندر ماهشهر

ضمن استفاده از کتاب های آموزشی جهت درک تغییرات کتب درسی به آموخته های شخصی خودم در درس شیمی متکی هستم

تدریس خصوصی در شهرستان بندر ماهشهر

تدریس در موسسه قلمچی ماهشهر در دروس شیمی و ریاضی

تدریس به مدت 4 سال در موسسه کمال علم

تلفن پشتیبانی
021-54435000