این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سیده مریم پورتقی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی مهندسی عمران از موسسه آموزش عالی سجاد مشهد
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سیده مریم پورتقی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

92,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!