درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

شیما زندی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی همدان
  • سابقه تدریس زبان انگلیسی در مدارس
  • سابقه تدریس خصوصی زبان انگلیسی بمدت 2 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط شیما زندی

انگلیسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

انگلیسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

انگلیسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

سابقه تدریس زبان انگلیسی در مدارس

سابقه تدریس خصوصی زبان انگلیسی بمدت 2 سال

ویدیو وجود ندارد!