درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدحسن عبدالهی سخا

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • سابقه 4 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدحسن عبدالهی سخا

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

سابقه 4 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!