درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سیروس جهانگیری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی دبیری زیست شناسی از دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه 8 سال تدریس در آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سیروس جهانگیری

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000
223,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000
223,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
247,000 تومان

سابقه 8 سال تدریس در آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!