الناز سررشته دار

الناز سررشته دار

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

تدریس در موسسات زبان انگلیسی

دارای مدرک TTC از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دارای مدرک TTC نوجوانان از موسسه ماهان مشهد

تدریس در مقطع دبیرستان

درباره استاد

تجربه تدریس در موسسه زبان ماهان ، و شرکت در آزمون تربیت مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران ایجاد علاقه و انگیزه در زبان آموز آموزش از طریق انیمیشن و داستان و.... تدریس در موسسات زبان انگلیسی و تدریس در مقطع دبیرستان

تدریس در موسسات زبان انگلیسی

تدریس در مقطع دبیرستان

تلفن پشتیبانی
021-91005343