درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

جواد آشتیانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
1 جلسه موفق
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • تدریس بمدت 33 سال در مدارس
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط جواد آشتیانی

انگلیسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

انگلیسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

انگلیسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش

تدریس بمدت 33 سال در مدارس

ویدیو وجود ندارد!