درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سودابه عنایتی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ملایر
  • سابقه تدریس زبان انگلیسی بمدت 2 سال
  • تدریس و تسلط بر زبان انگلیسی هفتم تا دوازدهم
  • تدریس خصوصی زبان انگلیسی به بیش از 20 نفر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سودابه عنایتی

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

تدریس خصوصی به دانش آموزان

سابقه تدریس زبان انگلیسی بمدت 2 سال

تدریس و تسلط بر زبان انگلیسی هفتم تا دوازدهم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی به بیش از 20 نفر

ویدیو وجود ندارد!