فردین تقوی

فردین تقوی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 1 نظر)

تدریس حضوری - تبریز

1 جلسه موفق

کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه محقق اردبیلی

سابقه تدریس به مدت 10 سال در آموزشگاه توانا وآموزشگاهای برتر

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

سابقه تدریس فیزیک به مدت 10 سال در مدارس

درباره استاد

گزینش دایمی اموزش و پرورش طراح سوالات کنکور مدرس مدارس غیر دولتی

سابقه تدریس فیزیک و فیزیک آزمایشگاهی در دانشگاه

سابقه تدریس به مدت 10 سال در آموزشگاه توانا وآموزشگاهای برتر

تسلط کامل برای آموزش عملی و دارای مدرک نحوه آموزش فیزیک و آزمایشگاه فیزیک

سابقه تدریس فیزیک به مدت 10 سال در مدارس

تلفن پشتیبانی
021-91005343