روح اله ابراهیمی

روح اله ابراهیمی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

دکترا فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

تدریس دروس ریاضی و فیزیک پایه در دانشگاه تهران

تدریس دروس ریاضی فیزیک و مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی در دانشگاه پیام نور

درباره استاد

سابقه ی چندین سال تدریس در دانشگاه های مختلف تهران را داشته ام. همواره د پیش از هر جلسه مطالب را آماده کرده و کتابها و منابع جدید را مطالعه میکنم. همواره سعی در رساندن عمق مطلب به دانشجو هستم و لذا خود را به جای دانشجو تصور میکنم و به گونه ای تدریس میکنم که گویا ائلین بار است که مطلب مربدطه را آموزش میدهم. علاوه بر این چون مطالعات کافی در زمینه ی تاریخ فیزیک و ریاضیات داشته ام از این دانش خود برای ایجاد اشتیاق در دانشجو و ساده تر کردن فهم مطلب استفاده مینمایم.

تدریس دروس ریاضی و فیزیک پایه در دانشگاه تهران

تدریس دروس ریاضی فیزیک و مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی در دانشگاه پیام نور

تدریس دروس فیزیک پایه و ریاضی فیزیک در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

تلفن پشتیبانی
021-91005343