این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فرناز واصل

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
کارشناسی مهندسی عمران از مرکز آموزش عالی استهبان
  • سابقه 2 سال تدریس خصوصی
  • تدریس به دانش آموزان مدارس نمونه دولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فرناز واصل

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

تدریس به دانش آموزان مدارس نمونه دولتی

سابقه 2 سال تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!