درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

دانیال ملامحمدی عمران

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  • سابقه 2 ترم مدرس حل تمرین در دانشگاه
  • سابقه تدریس دروس مهندسی عمران به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط دانیال ملامحمدی عمران

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

متره و برآورد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

طراحی معماری و شهرسازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک خاک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

متره و برآورد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

نقشه برداری 1 و عملیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تکنولوژی بتن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مهندسی پی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

هیدرولیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

روش های اجرای ساختمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول مدیریت ساخت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زبان تخصصی مهندسی عمران

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سابقه 2 سال پشتیبان تحصیلی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان

سابقه تدریس دروس مهندسی عمران به صورت خصوصی

سابقه 2 ترم مدرس حل تمرین در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!