این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

نسترن انتظاری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تبریز
کاردانی کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار) از دانشگاه الزهرا
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط نسترن انتظاری

نرم‌افزار وُرد (Microsoft Word)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

نرم‌افزار پاورپوینت (Microsoft PowerPoint)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

نرم‌افزار فتوشاپ Adobe Photoshop

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار حسابداری سپیدار

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!