علی معظم

علی معظم

استاد تایید شده

تدریس حضوری - تهران

درباره استاد علی معظم

دکترا شیمی آلی از دانشگاه تهران

تدریس در دانشگاه تهران و رتبه 16 دکتری

3 سال تدریس در دانشگاه تهران

تلفن پشتیبانی
021-54435000