سید حسن فلسفی طلب

سید حسن فلسفی طلب

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 5 نظر)

تدریس آنلاین

21 جلسه موفق

دکترا فلسفه از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

تدریس به مدت 3 سال در مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ملی، آزاد، پیام نور، علوم قرآنی

بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک

رتبه اول دروه کارشناسی اول دانشگاه ملی ملایر استان همدان

درباره استاد

3 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ملی، آزاد، پیام نور، علوم قرآنی و دانشکده فنی و حرفه ای

رتبه اول دروه کارشناسی اول دانشگاه ملی ملایر استان همدان

رتبه اول دانشجویی کارشناسی پیام نور کل کشور

تدریس به مدت 3 سال در مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ملی، آزاد، پیام نور، علوم قرآنی

تلفن پشتیبانی
021-91005343