امیرحسین دهخدائی

امیرحسین دهخدائی

استاد تایید شده

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - اصفهان

درباره استاد امیرحسین دهخدائی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی

تدریس به مدت 2 سال در دبیرستان شیخ انصاری

تدریس خصوصی ریاضی و دروس دانشگاهی به مدت 5 سال

افزایش شگفت انگیز نمره دانش آموز در دروس ریاضی و فیزیک و هندسه

افزایش شگفت انگیز نمره دانش آموز در دروس ریاضی و فیزیک و هندسه

افزایش تعداد شاگردان به دلیل حسن نیت و اخلاق حرفه ای

سابقه تدریس به مدت 2 سال در دبیرستان شیخ انصاری

دارای تجربه تدریس در مدارس

تلفن پشتیبانی
021-54435000