پریوش کریم خانلویی

پریوش کریم خانلویی

استاد تایید شده

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

درباره استاد پریوش کریم خانلویی

دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس دولتی و شاهد به مدت 30 سال

کسب عنوان معلم نمونه و دارای چندین مقاله در زمینه های مختلف

رتبه برتر در چشنواره تدریس

معلم نمونه

رتبه برتر در چشنواره تدریس

1200ساعت صمن خدمت

دوره کامل کامپیوتر

بسیج فعال

رتبه در اسلاید درس فارسی

خدمت در دوره ابتدایی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دوم

مقاله در زمینه های مختلف

8 سال تدریس در شاهد

2 سال تدریس در نمونه بسیج

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس

30 سال سابقه تدریس ادبیات فارسی در مدارس

تلفن پشتیبانی
021-54435000