زهرا یوسفی نژاد

زهرا یوسفی نژاد

استاد تایید شده

تدریس آنلاین

درباره استاد زهرا یوسفی نژاد

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی اراک

تدریس زبان انگلیسی به مدت 12 سال

تدریس به مدت 8 سال در دانشگاه پیام نور واحد بندرماهشهر و دانشگاه پیام نور دزفول

تدریس به مدت 4 سال در آموزشگاه زبان بیستون و دانش

سابقه تدریس به مدت 5 سال در دانشگاه پیام نور واحد بندرماهشهر

سابقه تدریس به مدت 3 سال در دانشگاه پیام نور واحد دزفول

سابقه تدریس به مدت 2 سال در آموزشگاه بیستون

سابقه تدریس به مدت 2 سال در آموزشگاه دانش

تدریس زبان انگلیسی به مدت 12 سال

تلفن پشتیبانی
021-54435000