مصطفی کاظمی

مصطفی کاظمی

استاد تایید شده

تدریس حضوری - اصفهان

1 جلسه موفق

درباره استاد مصطفی کاظمی

معلم رسمی آموزش و پرورش

تدریس به مدت 28 سال در مدارس اندیشه، ارشاد، تشیع و ...

بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

کاردانی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه اصفهان

5 سال تدریس در مدرسه اندیشه

1 سال تدریس در مدرسه ارشاد

2 سال تدریس در مدرسه تشیع

20 سال تدریس در مدارس روستایی عشایری

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس

تلفن پشتیبانی
021-54435000