این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

اذین برق دوست

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی مدیریت جهانگردی از دانشگاه علم و فرهنگ
  • دارای مدرک TTC
  • تدریس در موسسه سفیر و ایرانمهر
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط اذین برق دوست

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

تدریس در موسسه سفیر و ایرانمهر

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!