نرگس طهماسبی

نرگس طهماسبی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

دکترا ریاضی از دانشگاه صنعتی شاهرود

سابقه تدریس بمدت 9 سال در دانشگاه های دولتی

تدریس بمدت 5 سال در دانشگاه صنعتی شاهرود

تدریس بمدت 4 سال در دانشگاه علامه طباطبایی

درباره استاد

9 سال تدریس در دانشگاه های دولتی فعالیت گروهی و مشارکت دانشجو در کلاس تدریس بمدت 4 سال در دانشگاه علامه طباطبایی تدریس بمدت 5 سال در دانشگاه صنعتی شاهرود سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی به دانشجویان

تدریس بمدت 5 سال در دانشگاه صنعتی شاهرود

تدریس بمدت 4 سال در دانشگاه علامه طباطبایی

سابقه تدریس بمدت 9 سال در دانشگاه های دولتی

تلفن پشتیبانی
021-91005343