مجید رحمتی

مجید رحمتی

استاد تایید شده

تدریس حضوری - تهران

درباره استاد مجید رحمتی

دکترا مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

سابقه تدریس خصوصی

کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی تفرش

سابقه تدریس خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-54435000