درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

نوید حسینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
  • سابقه 4 سال تدریس به صورت خصوصی
  • احراز به عنوان نخبه دانشگاهی توسط بنیاد ملی نخبگان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط نوید حسینی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

کسب رتبه 192 کشور در کنکور سراسری

احراز به عنوان نخبه دانشگاهی توسط بنیاد ملی نخبگان

سابقه 4 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!