سید علیرضا خرسندی مقدم

سید علیرضا خرسندی مقدم

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی همدان

تدریس ریاضی متوسطه به مدت 2 سال در مدرسه سرای دانش

پشتیبان آموزشی مدارس سرای دانش به مدت 3 سال

سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

کسب درصد 50 درس مدار در آزمون ارشد

استاد حل تمرین دانشجویان کارشناسی برق دروس مدار و ماشین

3 سال پشتیبان آموزشی مدارس سرای دانش

تدریس ریاضی متوسطه به مدت 2 سال در مدرسه سرای دانش

سابقه تدریس خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343