این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم زارع نژاد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تبریز
کارشناسی ارشد شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه تبریز
  • تدریس به مدت 5 سال در دبیرستان های مجد سما،دانش گهر و آموزشگاه ها
  • سابقه ی تدریس علوم برای آزمون های ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی
  • سابقه ی تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم زارع نژاد

علوم تجربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

علوم تجربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

علوم تجربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

تدریس شیمی در دبیرستانهای مجد سما،دانش گهر

سابقه ی تدریس ریاضی و علوم برای آزمون های ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی

رضایت دانش آموزان و اولیا از تدریس و موفقیت دانش آموزان در آزمون ها

ویدیو وجود ندارد!