این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

غلامرضا سلطان زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دکترا مهندسی عمران از دانشگاه انگلیسی‌ زبان مالزی (Asia Pacific University of Technology & Innovation)
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه پونا هندوستان
  • سابقه تدیرس بمدت 5 سال در دانشگاه
  • سابقه تدریس خصوصی فیزیک متوسطه دوم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط غلامرضا سلطان زاده

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

255,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

255,000 تومان

ویدیو وجود ندارد!