این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سینا رضائی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه غیرانتفاعی
  • سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سینا رضائی

شبکه های کامپیوتری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

برنامه نویسی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

زبان های برنامه سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

برنامه نویسی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

زبان های برنامه سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مهندسی اینترنت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

محیط های چند رسانه ای

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!