درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سیما شکرفروش

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا فیزیک از دانشگاه زنجان
  • سابقه 3 سال تدریس در دانشگاه سیستان و بلوچستان و پیام نور و علمی کاربردی
  • رتبه دوم در مقطع کارشناسی ارشد و شش مقاله در رشته تحصیلی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سیما شکرفروش

فیزیک عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

فیزیک عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

تدریس در دانشگاه سیستان و بلوچستان

تدریس در دانشگاه پیام نور

تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

ویدیو وجود ندارد!