درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

سعید خورشیدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
3 جلسه موفق
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • کاردانی مهندسی کامپیوتر از دانشکده فنی شهید بهشتی کرج
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • 10 سال سابقه کار در حوزه برنامه نویسی نرم افزار کامپیوتری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سعید خورشیدی

برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

برنامه نویسی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

پایگاه داده ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

زبان های برنامه سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

برنامه نویسی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

زبان های برنامه سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

پایگاه داده ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

انتقال داده ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

10 سال سابقه کار در حوزه برنامه نویسی نرم افزار کامپیوتری

سابقه تدریس خصوصی به دانشجویان

دیدگاه دانش آموزان درباره سعید خورشیدی

5 از 5 1 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

محمد مهدی رضایی

1 سال پیش

استاد خوبی بودند و راضی بودیم ازشون

برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!