رشید صدفیان

رشید صدفیان

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

سابقه 40 سال تدریس در دانشگاه و آموزشگاه های کنکور

15 سال تدریس در مرکز فرزانگان و تیز هوشان علامه حلی

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

درباره استاد

پاسخگویی و طراحی ازمونها و تدریس بیش از 35 سال در مقطع کنکور. دارای تجربه تدریس برای شاگردانی که اکنون مهندسین و مدرسین و پزشکان عالی رتبه هستند و اینکه دانش اموزانی چون زنده یاد مریم میرزاخانی را داشتیم بالغ بر دهها لوح و یادبود از دست معاونان وزیر 7 سال تدریس در رزمندگان و شریف و انرژی اتمی و ...

شاگردانی که اکنون مهندسین و مدرسین و پزشکان عالی رتبه هستند

اینکه دانش اموزانی چون زنده یاد مریم میرزاخانی را داشتیم

پاسخگویی و طراحی ازمونها و تدریس بیش از 35 سال در مقطع کنکور

بیش از بیست سال استاد پروازی در اکثر شهرستانهای ایران

بالغ بر دهها لوح و یادبود از دست معاونان وزیر

تالیف کتب کمک اموزئ ریاضی کانون و ایندگان و رزمندگان و راه اندیشه

با مستندات که نشانگر رتبه 200 کنکور که در دو سال قبل از اشنایی با ما 50000 بود

15 سال تدریس در مرکز فرزانگان و تیز هوشان علامه حلی

10 سال تدریس در کانون و ایندگان و ادیب و کمال و

7 سال تدریس در رزمندگان و شریف و انرژی اتمی و ...

تلفن پشتیبانی
021-91005343