درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

رضا کرمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس
  • 20 سال تدریس در دبیرستان دولتی توحید منطقه چهار
  • 15 سال تدریس در دبیرستان علم و ادب منطقه یک
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط رضا کرمی

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

دارنده تقدیرنامه های فراوان از اموزش و پرورش

دارای حکم عالی-حرفه ای

15 سال تدریس در دبیرستان علم و ادب منطقه یک

20 سال تدریس در دبیرستان دولتی توحید منطقه چهار

7 سال تدریس در مرکز پیش دانشگاهی مفتح منطقه چهار

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس