رضا فلاحی پور

رضا فلاحی پور

استاد تایید شده

4 از 5

(مشاهده 1 نظر)

تدریس آنلاین

7 جلسه موفق

کارشناسی مهندسی خودرو از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خودرو از دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر رسمی اموزش و پرورش

سابقه تدریس در اموزشگاه های خصوصی و عضویت در موسسات گاج و قلم چی

درباره استاد

تدریس مفاهیم مطابق با به روزترین متد آموزشی آموزشگاه های معتبر کشور ارائه مثال های عملی و متنوع از رفرنس های معتبر جهت یادگیری مفهومی مطالب بهره گیری از روش یادگیری فعال و دریافت بازخورد از دانشجو در هر مرحله از تدریس

دبیر رسمی اموزش و پرورش

سابقه تدریس در دانشگاه بعنوان استادیار در دروس مهندسی مکانیک

سابقه تدریس در اموزشگاه های خصوصی و عضویت در موسسات گاج و قلم چی

تلفن پشتیبانی
021-91005343