مصطفی فاضلی

مصطفی فاضلی

استاد تایید شده

4 از 5

(مشاهده 2 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - اصفهان

3 جلسه موفق

دانشجوی دکترا مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس

تدریس به مدت 5 سال در آموزشگاه کلید عمران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه لرستان

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

مقاله علمی پژوهشی در مجله مهندسی عمران دانشگاه شریف

درباره استاد

تدریس دروس آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران قبولی شاگردان با رتبه عالی در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران

4 سال تدریس در آموزشگاه کلید عمران

1 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

2 سال تدریس در دانشگاه لرستان

تلفن پشتیبانی
021-91005343