مرتضی ناجیان

مرتضی ناجیان

استاد تایید شده

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - اصفهان

درباره استاد مرتضی ناجیان

کاردانی فنی برق از دانشگاه آزاد اسلامی

تدریس به مدت 6 سال در هنرستان دانش فولاد شهر، ابن سینا و شهید بهشتی

دارای گواهی نامه مهارت فنی و حرفه ای

دارای پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت

3 سال تدریس در هنرستان غیر انتفاعی دانش فولاد شهر

5 سال تدریس در هنرستان غیر انتفاعی ابن سینا فلاورجان

1 سال تدریس در هنرستان دولتی شهید بهشتی فلاورجان حق التدریس

2 سال تدریس در سرباز معلم در هنرستان شهید بهشتی فلاورجان

تلفن پشتیبانی
021-54435000