علی رضا مکاریان پور

علی رضا مکاریان پور

استاد تایید شده

4 از 5

(مشاهده 1 نظر)

تدریس آنلاین

2 جلسه موفق

کارشناسی مهندسی علوم آب از دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشجوی دکترا فلسفه از دانشگاه اصفهان

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در مدارس معتبر غیرانتفاعی

درباره استاد

تدریس از سال 90 تا حالا. معروف به صبر و حوصله زیاد و همراهی با دانش آموز در هر سطحی که باشه، تا بتونه به درس مسلط بشه. برای کنکور با مواجهه با تدریس عمیق، مرور و جمع بندی، و تست‌زنی می تونید معجزه کنید.

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در مدارس معتبر غیرانتفاعی

سابقه تدریس فلسفه در موسسات پژوهشی

تلفن پشتیبانی
021-91005343