درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

سید محمد کمانه

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
8 جلسه موفق
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تهران
  • استادحل تمرین بمدت 3 ترم در دانشگاه
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سید محمد کمانه

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

بهینه سازی خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

توپولوژی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

بهینه سازی غیرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

نظریه اعداد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

بهینه سازی خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

بهینه سازی غیرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

استادحل تمرین بمدت 3 ترم در دانشگاه

سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

دیدگاه دانش آموزان درباره سید محمد کمانه

5 از 5 1 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

نسترن میرزایی

1 سال پیش

راضی بودم از مدرس از همه لحاظ

بهینه سازی خطی

ویدیو وجود ندارد!