درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

پیام لیانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • سابقه تدریس در اموزشگاه ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط پیام لیانی

زبان اس کیو ال SQL

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

دیتابیس Oracel

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

دیتابیس MySQL

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

دیتابیس SQL Server

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

دیتابیس PostgreSQL

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

طراحی وب HTML و CSS

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی ویو VueJs

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی ناکست NuxtJs

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی ریکت ReactJs

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی نکست NextJs

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی انگولار AngularJs

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

طراحی سایت وردپرس Wordpress

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

طراحی سایت دروپال Drupal

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی اندروید Android

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی iOS

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی flutter

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی react native

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی C

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی ++C

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی سی شارپ #C

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی جاوا Java

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی ویژوال بیسیک Visual basic

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی دلفی Delphi

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی فرترن Fortran

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی پایتون Python

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی جاوا اسکریپت Javascript

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی ASP.net

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی پی اچ پی PHP

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی Nodejs

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی متلب Matlab

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی پی ال سی PLC

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی لاراول Laravel

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی کاتلین Kotlin

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی ربات تلگرام

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی اسکرچ (Scratch)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

برنامه نویسی Ruby on Rails

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

سابقه تدریس در اموزشگاه ها

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!