این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدحسین ربیعی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد حقوق از دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
  • کارشناسی حقوق از دانشگاه شاهد
  • سابقه 3 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی
  • کارآموز قضاوت و تسلط به متون عربی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدحسین ربیعی

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

کارآموز قضاوت و تسلط به متون عربی

سابقه 3 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!