محمدجواد ابراهیمی

محمدجواد ابراهیمی

استاد تایید شده

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - اصفهان

درباره استاد محمدجواد ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان

سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

افتخار تحصیلی: رتبه 13 مرحله نهایی المپیاد دانشجویی مهندسی صنایع

سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

تلفن پشتیبانی
021-54435000