درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

مهدی شمشیری

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
4 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه 6 سال تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهدی شمشیری

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سیستم های اندازه گیری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ماشین های کنترل عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

علم مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

دینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سابقه 6 سال تدریس به صورت خصوصی

سابقه 3 سال تدریس در آموزش و پرورش

دیدگاه دانش آموزان درباره مهدی شمشیری

5 از 5 1 نفر امتیاز داده اند.

5
5
0
5

محدثه غلامی

5 ماه پیش

استاد خوبی بودند و خوب تدریس میکردند

دینامیک

ویدیو وجود ندارد!