محمود یاسمن

محمود یاسمن

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 6 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - کرج

20 جلسه موفق

دکترا زیست شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

تدریس علوم تجربی متوسطه اول بمدت 3سال در مدرسه افق کمال کرج

بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

سابقه تدریس زیست پایه دهم و یازدهم و دوازدهم بمدت 2سال مدرسه سپهر کمال کرج

درباره استاد

تدریس علوم تجربی متوسطه اول و تدریس زیست پایه دهم متوسطه دوم کاملا تفهیمی سابقه تدریس زیست پایه دهم و یازدهم و دوازدهم بمدت 2سال مدرسه سپهر کمال کرج تدریس علوم تجربی متوسطه اول بمدت 3سال در مدرسه افق کمال کرج

تدریس بمدت 3 سال در موسسه معراج اندیشه

تدریس بمدت 1 سال در موسسه اندیشه سازان شریف

تدریس علوم تجربی متوسطه اول بمدت 3سال در مدرسه افق کمال کرج

سابقه تدریس زیست پایه دهم و یازدهم و دوازدهم بمدت 2سال مدرسه سپهر کمال کرج

سابقه 4 سال علوم متوسطه اول و 3 سال زیست

تلفن پشتیبانی
021-91005343