درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

کتایون کریمی راد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
سابقه 15 سال تدریس در آموزشگاه ها
  • سابقه 7 سال برگزاری کلاس های تدریس خصوصی حضوری و آنلاین
  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • تدریس به دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط کتایون کریمی راد

جی آر ای (GRE)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

آزمون PTE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون EPT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون MSRT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون MCHE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون TOLIMO

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تدریس به دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی

سابقه 15 سال تدریس در آموزشگاه ها

سابقه 7 سال برگزاری کلاس های تدریس خصوصی حضوری و آنلاین

ویدیو وجود ندارد!