حسین حسن زاده مقصودلو

حسین حسن زاده مقصودلو

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تبریز

استاد جدید

معلم رسمی آموزش و پرورش با 33 سال سابقه

کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

مقام اول در جشنواره الگوهای برتر تدریس در منطقه و استان

تدریس در مدارس امامت، شهامت، سعدی، شهید مطهری و ...

درباره استاد

چندین مورد مقام اول در جشنواره الگوهای برتر تدریس در منطقه و استان

معلم رسمی آموزش و پرورش با 33 سال سابقه

تدریس در مدرسه امامت به مدت 14 سال

تدریس در مدرسه شهامت به مدت 3 سال

تدریس در مدرسه سعدی به مدت 9 سال

تدریس در مدرسه هفتم تیر پارام به مدت 1 سال

تلفن پشتیبانی
021-91005343