حسین حسن زاده مقصودلو

حسین حسن زاده مقصودلو

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تبریز

استاد جدید

معلم رسمی آموزش و پرورش با 33 سال سابقه

کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

مقام اول در جشنواره الگوهای برتر تدریس در منطقه و استان

تدریس در مدارس امامت، شهامت، سعدی، شهید مطهری و ...

درباره استاد

چندین مورد مقام اول در جشنواره الگوهای برتر تدریس در منطقه و استان

معلم رسمی آموزش و پرورش با 33 سال سابقه

تدریس در مدرسه امامت به مدت 14 سال

تدریس در مدرسه شهامت به مدت 3 سال

تدریس در مدرسه سعدی به مدت 9 سال

تدریس در مدرسه هفتم تیر پارام به مدت 1 سال

اساتید مشابه

غزال محمدیان
غزال محمدیان

استاد تایید شده

4.9 از 5

(مشاهده 45 نظر)

نجمیه رستمی
نجمیه رستمی

استاد تایید شده

4.7 از 5

(مشاهده 127 نظر)

فیروزه حاتمی
فیروزه حاتمی

استاد تایید شده

4.8 از 5

(مشاهده 48 نظر)

☆
شهین یوسفی نیا
شهین یوسفی نیا

استاد تایید شده

4.9 از 5

(مشاهده 18 نظر)

آذر خامنه
آذر خامنه

استاد تایید شده

4.7 از 5

(مشاهده 27 نظر)

ندا شهلایی
ندا شهلایی

استاد تایید شده

4.9 از 5

(مشاهده 62 نظر)

اکرم معصومی
اکرم معصومی

استاد تایید شده

4.6 از 5

(مشاهده 19 نظر)

عماد محمدی
عماد محمدی

استاد تایید شده

4.9 از 5

(مشاهده 14 نظر)

زهرا احمدی دارانی
زهرا احمدی دارانی

استاد تایید شده

4.9 از 5

(مشاهده 49 نظر)

نرگس زادرحیمی
نرگس زادرحیمی

استاد تایید شده

4.7 از 5

(مشاهده 8 نظر)

مهدی دارستانی فراهانی
مهدی دارستانی فراهانی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 22 نظر)

معصومه بهرامی
معصومه بهرامی

استاد تایید شده

4.9 از 5

(مشاهده 38 نظر)

حوریه موسوی
حوریه موسوی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 28 نظر)

ناهید مسیبی
ناهید مسیبی

استاد تایید شده

4.9 از 5

(مشاهده 34 نظر)

ویدا کنشلو
ویدا کنشلو

استاد تایید شده

4.9 از 5

(مشاهده 17 نظر)

علی سلگی
علی سلگی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 2 نظر)

عطیه یزدانی
عطیه یزدانی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 3 نظر)

فائزه عباسی
فائزه عباسی

استاد تایید شده

4.9 از 5

(مشاهده 17 نظر)

لیلا پادگانه
لیلا پادگانه

استاد تایید شده

4.9 از 5

(مشاهده 28 نظر)

رباب آقائی مقدم
رباب آقائی مقدم

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 3 نظر)

big-arrow-right
big-arrow-left
تلفن پشتیبانی
021-91005343