درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حوا فانی اسکی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه مازندران
  • سابقه تدریس در دانشگاه ها به مدت 4 سال
  • سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی در آموزشگاه ها
  • افتخار تحصیلی: جز استعداد درخشان در کارشناسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حوا فانی اسکی

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

توپولوژی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سابقه تدریس در دانشگاه ها به مدت 4 سال

سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی در آموزشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!