حامد فدائی

حامد فدائی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی گنبدکاووس

تدریس در مدارس دولتی غیر انتفاعی شهرستان گنبدکاووس

معاون اجرایی دبستان غیر دولتی ره توشه (2سال)

معاون پرورشی و عمومی دبستان غیر دولتی ره توشه ( 1 سال )

درباره استاد

بر اساس ایده خلاق تدریس و سابقه 2 سال آموزش پایه سوم و 8 سال سابقه معاونت در مدارس دولتی و غیردولتی مشتاق به آموزش دانش آموزان هستم و با توجه به روش‌های تدریس نظیر بحث گروهی، نمایش، گردش علمی، بارش فکری، گروه‌بندی دانش‌آموزان، روش تدریس پیش سازمان دهنده، روشن سازی طرز تلقی، روش فعال ذهنی و…

مدیر حقوقی و مدیر عامل موسسه آموزشگاه غیر دولتی ره توشه ( تا کنون )

معاون اجرایی دبستان غیر دولتی ره توشه (2سال)

معاون پرورشی و عمومی دبستان غیر دولتی ره توشه ( 1 سال )

معاون آموزشی دبستان سوم خرداد ( 3 سال)

آموزگار پایه سوم دبستان شهید احمد آقچلی ( 2 سال )

آموزگار مربی قرآن و تربیت بدنی سوم خرداد ( 1 سال )

عضو انجمن مطالعات هوش و استعداد ایران

تلفن پشتیبانی
021-91005343