هادی روستا

هادی روستا

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تربیت مدرس

سابقه تدریس در دانشگاه به مدت 15 سال

سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی

درباره استاد

سابقه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه غیرانتفاعی همچنین ترجمه کتاب فیزیک برای دانشجویان کارشناسی ارشد و نیز ارائه مقاله علمی در مجله ریاضیات دانشگاه آزاد واحد لاهیجان تدریس خصوصی در منزل و نیز آموزشگاه

سابقه تدریس در دانشگاه به مدت 15 سال

سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در آموزشگاه ها

تلفن پشتیبانی
021-91005343